در صورتی که راننده متناسب با بار خود را پیدا نکردید می توانید اعلان بار کنید

پس از ثبت سفارش اعلان بار مشخصات بار شما ( جزئیات کامل بار شامل وزن ، ابعاد ، جنس و نوع بسته بندی) به تمامی رانندگانی که وضعیت آماده باش اعلام کرده اند ارسال می شود

اعلان بار ۵۰ هزار عضو راننده از سراسر کشور دارد و رانندگانی که در محدوده شما می باشند میتوانند از سفارش شما مطلع شوند و تماس بگیرند